BÁC HỒ KÍNH YÊU

Photobucket

Photobucket
Photobucket

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

Photobucket

THƯ MỤC

THI VIOLYMPIC TRÊN MẠNG

Photobucket
Photobucket
Photobucket

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Photobucket

Photobucket

TẬP THỂ LỚP 7/6 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
Photobucket

DANH SÁCH PHỤ HUYNH LỚP

DANH SÁCH LỚP 6/6 Trường THCS LÝ TỰ TRỌNG Stt Họ và tên học sinh Phụ huynh Số điện thoại Ghi chú 1 Phan Đỗ Hoài An Đỗ Thi Ngọc Trinh 01224495789 BĐ D 2 Phạm Nguyễn Quốc Bảo Phạm Phú Vĩnh 0976011555 3 Hồ Ngọc Quốc Bảo Hồ Ngọc Quang 0905122398 4 Ngô Bảo Châu Ngô Tuấn Hải 0907798708 BĐ D 5 Trương Công Định Trương Ngọc Bằng 0903530453 6 Lý Hạ Đông Lý Quốc Dũ 0935025400 7 Huỳnh Phạm Uyên Giang ...

CÔNG TÁC TUẦN 15

- THỨ 2: SÁNG 6H45 HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG CÓ MẶT 1 HỌC SINH THAM GIA DỰ THI TÁC PHONG NHANH CHIỀU: NGHỈ TIẾT CC HỌC SINH RA VỀ LÚC 4H10 - THƯ 3, 4, 6, 7 HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 5: TỪ 9H ĐẾN 9H15 HỌC SINH THAM QUAN BẢO TÀNG LLVT TỈNH...

CÔNG TÁC TUẦN 14

- THỨ 2: CC - THỨ 5: CHIỀU HỌC 2 TIẾT HĐ NGLL TIẾT 3, 4 - THỨ 7: THI IOE CẤP TRƯỜNG TẠI PHÒNG VI TÍNH - TUẦN LỄ NHẬN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I...

CÔNG TÁC TUẦN 13

-THỨ 2: CC - TUẦN LỄ HỌC BÌNH THƯỜNG THEO TKB - TỔNG KẾT ỦNG HỘ QUẦN ÁO ẤM CHO NHÀ TRƯỜNG...

CÔNG TÁC TUẦN 12

- THỨ 2: CC PHÁT THƯỞNG CÁC HỘI THI 20/11 - CHỐT DANH SÁCH ỦNG HỘ NẠN NHÂN DACAM, DIOXIN -GVCN TỔNG KẾT QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU - PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ QUẦN ÁO ẤM CHO TRƯỜNG...

CÔNG TÁC TUẦN 11

- THƯ 2: CC TỔ NGỮ VĂN NGOẠI KHÓA - BẮT ĐẦU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 6, 7, 8 - THỨ 5 HỌC TKB THỨ 7 - THỨ 7 HỌC TKB THỨ 5, HỌC 2 TIẾT NGLL - TUẦN LỄ BẮT ĐẦU TẬP MÚA HÁT TẬP THỂ...

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA
Photobucket